Företagsmassage

VÅGA VARA VÅRDANDE FÖRETAGARE!

Främja friskvården i ditt företag!

Sjuk personal är dyrare än frisk. Med sjuka anställda hemma går produktionen/effektiviteten ned och kostnaderna ökar. Du kan lätt främja din personals hälsa och få ett friskare företag. Det är bevisat att massage på företaget minskar sjukfrånvaron, samt att det minskar både psykisk- och fysiskohälsa.

Företagsmassage är avdragsgill för arbetsgivaren samt skattebefriad för arbetstagaren. Det är inget att vänta på; kontakta mig!

Företagsmassagen utförs av mig så här :

Ni på arbetsplatsen har en lämplig plats där jag kan massera. Ni har ett i förväg ordnat schema över dem som skall masseras. Varje massage pågår i 28 – 30 minuter. Jag står för bänk och material. Ingen faktureringsavgift tillkommer.

Pris: 240 kr exklusive moms för 30 minuters massage

Du som företagare kan du erbjuda dina anställda hela massagen eller att de betalar viss del.

Har ditt företag andra önskemål, vänligen ange dem vid intresseanmälan.

Välkommen med din förfrågan!